Πιστοποιημένη Εργατολόγος Δικηγόρος Θεσσαλονίκη Ελένη Χιώτη

Εργατολόγος Δικηγόρος Θεσσαλονίκη
Εργατολόγος Δικηγόρος Θεσσαλονίκη
Εργατολόγος Δικηγόρος ΘεσσαλονίκηΕΛΕΝΗ ΧΙΩΤΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
Εργατολόγος Δικηγόρος – Θεσσαλονίκη
Πιστοποιημένη από το e-ΕΦΚΑ βάσει της με αριθ. πρωτ. 443870/Σ.140711/04-11-21 διαπιστωτικής πράξης

Αστικό Δίκαιο | Συντάξεις | Συμβουλευτικές Νομικές Υπηρεσίες
Ελένη Χιώτη Εργατολόγος Δικηγόρος Θεσσαλονίκη

Eίμαι Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω, εργατολόγος και διατηρώ το γραφείο μου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχω πιστοποιηθεί από τον e-ΕΦΚΑ για την έκδοση συνταξιοδοτικών παροχών και έχω ενταχθεί στο ειδικό μητρώο πιστοποιημένων επαγγελματιών του e-ΕΦΚΑ βάσει της με αριθ. πρωτ. 443870/Σ.140711/04-11-21 διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

Δραστηριοποιούμαι σε μεγάλο εύρος τομέων δικαίου, με εξειδίκευση και πολυετή ενασχόληση και εμπειρία στο εργατικό δίκαιο και πάνω από δώδεκα έτη στο ασφαλιστικό δίκαιο.

Παρέχω νομικές συμβουλές για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, σε όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και τ.ΤΣΑΥ) και σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου (Νοσοκομεία, Δήμοι, Υπουργεία, Περιφέρειες, Εφορίες, Εκπαίδευση, πολιτικό προσωπικό ΕΛΑΣ και Σωμάτων Ασφαλείας). Μετά από λεπτομερή μελέτη του συνόλου του εργασιακού βίου κάθε εντολέα μου, βάσει εγγράφων, προτείνω όλα τα πιθανά πλάνα για λήψη σύνταξης πλήρους ή μειωμένης, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και την τυχόν δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης (35ετίες, γονείς ανηλίκων τέκνων, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, σύζυγοι και γονείς αναπήρων, Βαρέα), το ύψος συντάξεως κύριας, επικουρικών και εφάπαξ και την δυνατότητα και σκοπιμότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης. Αναλαμβάνω την ηλεκτρονική υποβολή Αιτήσεων σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου σε όλους τους φορείς του ΕΦΚΑ και μέσω των αρμόδιων γραφείων προσωπικού για τους εργαζόμενους σε φορείς του δημοσίου και την κατάθεση ή αποστολή όλων των απαραίτητων ανά περίπτωση δικαιολογητικών εγγράφων. Ελέγχω τις Αποφάσεις συνταξιοδοτήσεως όλων των φορέων για την ορθή εφαρμογή νόμων και εγκυκλίων.Χάρτης

Το δικηγορικό μου γραφείο ενισχύθηκε για την αναβάθμιση των ψηφιακών του υποδομών.