Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ένας ασφαλισμένος για την πρώτη επίσκεψη στο γραφείο μου είναι τα παρακάτω, ανάλογα με τον φορέα ασφάλισης του.

(για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κάνετε κλικ στα βελάκια)

Δικαιολογητικά ασφαλισμένου Δημοσίου για επίσκεψη στο γραφείο:

 • Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από Γραφείο Προσωπικού φορέα εργασίας.
 • Μισθοδοσία Οκτωβρίου 2011 και πρόσφατη μισθοδοσία.
 • Ένσημα ΙΚΑ (πρωτότυπα) ή Απόφαση ή Βεβαίωση καταμέτρησης ημερών ασφάλισης ΙΚΑ διαδοχικής.
 • Βιβλιάριο ΟΑΕΕ ή Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης ΟΑΕΕ διαδοχικής.
 • Βεβαίωση ημερών ασφάλισης και αδείας ΝΑΤ διαδοχικής.
 • Στοιχεία για χρονικό σημείο τυχόν Αιτήσεως στο ΓΛΚ για αναγνώριση πλασματικών ετών.
 • Αποφάσεις και αποδείξεις πληρωμής εισφοράς εξαγοράς για τυχόν αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας (χρόνου ιδιωτικού δικαίου) στο Μετοχικό και Ταμείο Προνοίας.
 • Γνωμάτευση ΚΕΠΑ για τυχόν ποσοστό αναπηρίας τέκνου ή συζύγου ή εργαζομένου.
Δικαιολογητικά ιατρού ΕΣΥ για επίσκεψη στο γραφείο:

 • Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από Γραφείο Προσωπικού φορέα εργασίας.
 • Πρόσφατη μισθοδοσία.
 • Πιστοποιητικά Υπηρεσιακών Μεταβολών από προηγούμενους φορείς εργασίας (χρόνου αγροτικού, ειδικότητας, προϋπηρεσίας σε άλλα Νοσοκομεία).
 • Χειρόγραφη κατάσταση με χρονικά διαστήματα και φορείς έμμισθης προϋπηρεσίας ή άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος.
 • Βεβαιώσεις τυχόν χρόνων συμβάσεων εργασίας σε ΙΚΑ, ΤΕΒΕ.
 • Βιβλιαράκι ασφάλισης ΤΣΑΥ.
 • Στοιχεία για χρονικό σημείο τυχόν Αιτήσεως στο ΓΛΚ για αναγνώριση πλασματικών ετών.
Δικαιολογητικά ασφαλισμένου ΙΚΑ για επίσκεψη στο γραφείο:

 • Ένσημα ΙΚΑ πρωτότυπα ή Απόφαση καταμέτρησης ημερών ασφάλισης ΙΚΑ.
 • Εκτύπωση από efka.gov.gr ατομικού λογαριασμού ασφάλισης (από 2002 ως σήμερα).
 • Βιβλιάριο ΟΑΕΕ ή Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης ΟΑΕΕ διαδοχικής.
 • Γνωμάτευση ΚΕΠΑ για τυχόν ποσοστό αναπηρίας τέκνου ή συζύγου ή εργαζομένου.
Δικαιολογητικά ασφαλισμένου ΟΑEE για επίσκεψη στο γραφείο:

 • Βιβλιάριο ΟΑΕΕ ή Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης ΟΑΕΕ.
 • Ένσημα ΙΚΑ πρωτότυπα ή Απόφαση ή Βεβαίωση καταμέτρησης ημερών ασφάλισης ΙΚΑ διαδοχικής.
 • Γνωμάτευση ΚΕΠΑ για τυχόν ποσοστό αναπηρίας τέκνου ή συζύγου ή εργαζομένου.
Δικαιολογητικά ασφαλισμένου ΟΓΑ για επίσκεψη στο γραφείο:

 • Βεβαίωση ΟΓΑ με χρόνο ασφάλισης (από εγγραφή ως σήμερα).
 • Ένσημα ΙΚΑ (πρωτότυπα) ή Απόφαση ή Βεβαίωση καταμέτρησης ημερών ασφάλισης ΙΚΑ διαδοχικής.
 • Βιβλιάριο ΟΑΕΕ ή Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης ΟΑΕΕ διαδοχικής.

Κάθε ασφαλισμένος να προσκομίζει και κάθε άλλο έγγραφο, κατά περίπτωση, που αποδεικνύει κάθε ειδικότερο θέμα που έχει σχέση με τον εργασιακό και ασφαλιστικό του βίο.