Υπηρεσίες

Στο δικηγορικό μου γραφείο που βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, προσφέρω ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες, στους τομείς του Δικαίου με τους οποίους ασχολούμαι.
Με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο, είμαι πάντα δίπλα σας για να σας παρέχω τις υψηλού επιπέδου νομικές μου γνώσεις, για οποιαδήποτε υπόθεση σας απασχολεί.
Αρχές που χαρακτηρίζουν το δικηγορικό μου γραφείο είναι η προσωπική και ειλικρινής σχέση με κάθε εντολέα μου, το αίσθημα απόλυτης εμπιστοσύνης και ασφάλειας, η μεθοδικότητα, η οργάνωση και η εμμονή στη λεπτομέρεια, η συνέπεια, η αμεσότητα στην επικοινωνία, η ανάλυση κάθε δύσκολου θέματος και η επεξήγηση με τρόπο κατανοητό κάθε απορίας, η μεταδοτικότητα των νομικών γνώσεων, η επιμονή και η ακούραστη προσπάθεια ως την πλήρη επίλυση κάθε προβλήματος.

Συγκεκριμένα, οι νομικές υπηρεσίες που παρέχονται στο γραφείο μου είναι οι εξής:

(για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κάνετε κλικ στα βελάκια)

Συνταξιοδοτικό – Ασφαλιστικό Δίκαιο

 • Αναλαμβάνω την δημιουργία και την διεκπεραίωση του συνταξιοδοτικού φακέλου στα Ταμεία: Δημόσιο (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΣΑΥ και ΟΓΑ, με κατάθεση Αιτήσεων και απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων, για χορήγηση σύνταξης γήρατος, αναπηρίας, θανάτου.
 • Ηλεκτρονική υποβολή στον ΕΦΚΑ αιτήσεων συνταξιοδότησης κύριας και επικουρικής σύνταξης για όλα τα Ταμεία, καθώς και κατάθεση ή αποστολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 • Προηγείται νομική συμβουλή σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με βάση το εργασιακό προφίλ σας, μελέτη των εγγράφων σας και πρόταση του συμφερότερου τρόπου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και πιθανότητας αναγνώρισης πλασματικών ετών.
 • Ενημέρωση για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά συνταξιοδοτικού φακέλου συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου όλων των ταμείων.
 • Παρακολούθηση της αίτησης συνταξιοδότησης από την κατάθεσή της ως την έκδοση της συνταξιοδοτικής αποφάσεως, επικοινωνία με Εισηγητές του ασφαλιστικού φορέα αν απαιτηθεί.
 • Τελικός έλεγχος ορθότητας συνταξιοδοτικής Αποφάσεως κύριας σύνταξης, επικουρικών, εφάπαξ και έλεγχος των ποσών που χορηγούνται ως αναδρομικά.
 • Μελέτη και επίλυση κάθε προβλήματος που μπορεί να ανακύψει σε όλα τα ταμεία κατά την απονομή συντάξεως.
 • Καταμέτρηση ενσήμων του ΙΚΑ, σύνταξη σχετικού πίνακα και υπολογισμό χρόνων διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης.
 • Με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια υπολογισμός ποσού σύνταξης κύριας, επικουρικών και εφάπαξ.
 • Δυνατότητα διεκπεραίωσης αιτήσεων στα ΚΕΠΑ για πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας.
 • Ενστάσεις σε Γνωματεύσεις ΚΕΠΑ
 • Έλεγχος προϋποθέσεων, συμπλήρωση και κατάθεση αιτήσεων στον ΟΠΕΚΑ για βοήθημα υπερηλίκων.
Διοικητικό Δίκαιο

 • Νομική συμβουλή για διοικητικές υποθέσεις, ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές και διαφορές με οποιοδήποτε δημόσιο φορέα.
 • Σύνταξη Προσφυγών κατά των Πράξεων όλων των ασφαλιστικών οργανισμών του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ), διαφορές που αφορούν υπολογισμό ή καταβολή κυρίων και επικουρικών συντάξεων.
 • Παράσταση με την πλευρά του ασφαλισμένου στα Διοικητικά Δικαστήρια όλων των βαθμίδων, προς αντίκρουση Αγωγών ή Προσφυγών των ασφαλιστικών φορέων κατά του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.
 • Έλεγχος της νομιμότητας και εύρεση σφαλμάτων στη νομική θεμελίωση ή τον υπολογισμό και νόμιμων λόγων προσβολής αποφάσεων συνταξιοδότησης όλων των ασφαλιστικών φορέων.
 • Προσβολή εσφαλμένων διοικητικών Πράξεων που αφορούν εργασιακά ή συνταξιοδοτικά θέματα, κατά όλων τω φορέων της διοίκησης.
Ποινικό Δίκαιο

 • Παράσταση ενώπιον ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων προς υπεράσπιση κατηγορουμένου για ποινικό αδίκημα.
 • Παράσταση ως πολιτική Αγωγή.
 • Μελέτη δικογραφίας και νομική συμβουλή για πορεία ποινικής υπόθεσης και παρακολούθηση της υπόθεσης σε όλα τα στάδια από την κατάθεση μηνύσεως ως την συζήτηση στο ακροατήριο.
 • Σύνταξη Απολογητικού Υπομνήματος σε Προκαταρκτική Εξέταση ή Προανάκριση ενώπιον Πταισματοδίκη.
 • Σύνταξη και κατάθεση Μηνύσεως ή Εγκλήσεως στην Εισαγγελία με τα απαραίτητα έγγραφα και επιλογή μαρτύρων.
Εργατικό Δίκαιο

 • Ανάληψη, μελέτη, προώθηση και επίλυση κάθε ατομικής εργασιακής διαφοράς εργαζομένου με εργοδότη.
 • Σύνταξη Εξωδίκου Δηλώσεως για προώθηση κάθε θέματος που αφορά την λειτουργία της εργασιακής σχέσης εργαζομένου ή θέματος ομάδας εργαζομένων και παρακολούθηση του εργασιακού προβλήματος μέχρι την επίλυσή του.
 • Αγωγή αναγνώρισης άκυρης ή καταχρηστικής απόλυσης και διεκδίκηση μισθών υπερημερίας.
 • Αγωγή διεκδίκησης δεδουλευμένων, υπερωριακής απασχόλησης, δώρων, επιδομάτων.
 • Αγωγή καταχρηστικής παράλειψης προαγωγής.
 • Αγωγή για αποζημίωση εργατικού ατυχήματος.
 • Σύνταξη Εξωδίκων Δηλώσεων ή Δηλώσεων μετά διαμαρτυρίας για θέματα εργασιακά προς τον εργοδότη στον ιδιωτικό τομέα ή προς την προϊστάμενη αρχή στο δημόσιο.
 • Εξώδικη δήλωση επίσχεσης εργασίας.
 • Μελέτη και νομική συμβουλή όλων των ειδών των προβλημάτων που μπορεί να δημιουργηθούν σε μια εργασιακή σχέση, στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα και πρόταση τρόπων εξωδίκης ή δικαστικής επίλυσης της διαφοράς.
 • Ανάληψη και επίλυση συλλογικών εργασιακών προβλημάτων ομάδων εργαζομένων στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, με στενή συνεργασία με σωματεία και οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 • Ανάληψη και προώθηση και επίλυση συλλογικών εργασιακών διαφορών από την πλευρά σωματείων εργαζομένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.
 • Μελέτη προϋποθέσεων και λόγων μετατάξεως στο Δημόσιο και σύνταξη και προσυπογραφή Αιτήσεως μετάταξης.
 • Μελέτη προϋποθέσεων και λόγων μετακίνησης σε άλλη θέση ή τμήμα ή ωράριο εργασίας στο Δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.
 • Συλλογικό εργασιακό δίκαιο, συλλογικές διαπραγματεύσεις και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και νομική συμβουλή επί εφαρμογής όρων ΣΣΕ.
 • Διαφορές αντιπροσωπευτικότητας συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Ακίνητα

 • ‘Ερευνα σε Κτηματολόγιο και Υποθηκοφυλακείο, έλεγχος όρων συμβολαίων.
 • Συλλογή εγγράφων για συμβόλαια αγοραπωλησίας, γονικής, αποδοχής κληρονομιάς.
 • Κτηματολόγιο πιστοποιητικά, διορθώσεις φύλλου.
Αστικό Δίκαιο

 • Εμπράγματο: αγωγές προσβολής νομής, διανομής ακινήτων, αναγνώρισης κυριότητας, αναγνωριστική αγωγή χρησικτησίας, αγωγή παροχής διόδου, αίτηση εξάλειψης υποθήκης από Τράπεζα.
 • Κληρονομικό: δημοσίευση διαθήκης, κήρυξη κυρίας, αίτηση παροχής κληρονομητηρίου.
 • Οικογενειακό: συναινετικά και κατά αντιδικία διαζύγια, διατροφές, ρύθμιση επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο, επιμέλεια τέκνου.
 • Ενοχικό: αγωγή αποζημίωσης, αδικοπραξίας, αδικαιολόγητου πλουτισμού.
 • Ασφαλιστικά μέτρα παντός είδους.
 • Σύνταξη όλων των ειδών Εξωδίκων Δηλώσεων, Διαμαρτυρίας ή Απαντήσεων σε Εξώδικο.
 • Σύσταση Σωματείου ή συνδικαλιστικής οργάνωσης, τροποποίηση Καταστατικού, διάλυση, νομική συμβουλή για κάθε πρόβλημα στην εύρυθμη και σύμφωνα με το καταστατικό λειτουργία ενός σωματείου, αρχαιρεσίες, ενστάσεις και έλεγχος νομιμότητας και προσβολή αποφάσεων διοικητικών συνελεύσεων.
 • Σύνταξη όρων καταστατικού Σωματείου ή συνδικαλιστικής οργάνωσης πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή τροποποίηση αυτών, σε συνεργασία με τα ιδρυτικά μέλη ή το Διοικητικό Συμβούλιο και καθοδήγηση στην εύρεση των όρων που αρμόζουν κι εξυπηρετούν καλύτερα κάθε σωματείο.
 • Θέση ανικάνου σε Δικαστική Συμπαράσταση.
 • Άδεια για Εκποίηση ακινήτου ανηλίκου ή ατόμου υπό δικαστική συμπαράσταση.
 • Άδεια εκποίησης εμπορευμάτων καταστήματος.
 • Αγωγές ή διαταγές πληρωμής μισθωμάτων και απόδοσης χρήσης μισθίου, κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης μετά υπερημερία μισθωτή.
 • Αγωγή εξώσεως μισθωτή και αναπροσαρμογής μισθώματος.
 • Σύνταξη μισθωτηρίων συμβολαίων κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης και νομική συμβολή για θέματα παράβασης όρων συμβολαίου.
 • Παροχή νομικών συμβουλών για την ομαλή λειτουργία της μισθωτικής σχέσης και την επίλυση αναφυόμενων προβλημάτων.